Visste du…

at deres bedrift har nesten alle fellestrekk med profesjonell idrett?

Hvorfor er det slik at ALLE ansatte i fotballklubben har 100% identisk profilering og «arbeidsbekledning».
Oppmann, materialforvalter, kontormedarbeider eller midtstopper………

Foto: Eurosport

Vi tenker her en kortfattet versjon; Enhetlig bekledning for ansatte bidrar til å skape et positivt inntrykk,
styrke din merkevare, fremme samholdet i organisasjonen og for noen bransjer også forbedrer sikkerheten.